onsdag 14 mars 2012

Vem är Jag?


Vem är jag?
Jag är modern som bär barndomen i sig
Jag är barnet och bär modern och fadern i mig
Jag är läraren och eleven, sändaren och mottagaren
Jag är skaparen och kreativiteten, förstöraren och uppbyggaren
Jag är åskådaren och skådeplatsen
Jag är styrkan och glädjen, men i missmodet visar sig
             svagheten och otillräckligheten i mig
Jag är tilliten och självaktningen – då är livet lätt att leva
Jag är skammen och besvikelsen - då kan hatet visa mig andra världar
Jag är koncentrationen, den medvetna närvaron och
             då deltagare i högtidliga ögonblick
Jag är förlåtelsen och i samma grad den förlåtna
Jag är kärleken, men ofta utan kärlek!
Jag är ande och materia
Jag är, men kallas Sissi

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar